Print Thứ Ba, 19/05/2020 13:53 Gốc

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức triển lãm sách trực tuyến về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: http://nlv.gov.vn/trien-lam-sach.

Triển lãm trực tuyến giới thiệu trên 500 cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm được sắp xếp theo 4 nội dung:

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc: Giới thiệu các tư liệu viết về hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến ngày Người trở về nước lãnh đạo nhân dân ta thực hiện các cuộc đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, đem lại độc lập tự do cho dân tộc; Tư tưởng về cách mạng, về đấu tranh giải phóng dân tộc, về quân sự… của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Danh nhân văn hóa kiệt xuất: Giới thiệu các tác phẩm, bài thơ, tiểu luận, bài diễn văn, bài nói, bài viết tiêu biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng của Người, đặc biệt là tư tưởng về nhà nước pháp quyền, về tôn giáo, tín ngưỡng, về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Sáng mãi tên Người: Giới thiệu các tác phẩm của Việt Nam ca ngợi những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc và non sông Việt Nam; Các tác phẩm của các học giả, các nhà nghiên cứu thế giới viết và ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực; Hồi ký của các tác giả nước ngoài viết về cuộc chiến tranh Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Giới thiệu các tư liệu viết về phong cách, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Các văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những tấm gương điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động; Báo cáo tổng kết cuộc vận động…

Triển lãm sách trực tuyến về Bác Hồ trên Cổng thông tin điện tử của Thư viên Quốc gia Việt Nam.

Thông qua các cuốn sách được giới thiệu trong triển lãm, bạn đọc sẽ hiểu biết thêm về làng Sen, làng Chùa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và trải qua những năm tháng đầu tiên của thời thơ ấu, biết đến tuổi trẻ đầy hoài bão của Người khi bước chân lên tàu rời đất nước, với một ý chí mãnh liệt, một nghị lực phi thường, dấn thân vào cuộc trường chinh gian lao để đi tìm tự do; biết đến sự cống hiến và hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người của người Cộng sản Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh; biết đến một danh nhân văn hóa kiệt xuất mà tư tưởng và các tác phẩm của Người phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa thế giới…

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều tư liệu liên quan đến những tình cảm và sự biết ơn của người dân cả nước và bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiền Anh/Báo Tin tức

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển lãm trực tuyến giới thiệu hơn 500 cuốn sách về Bác Hồ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác