Print Chủ Nhật, 11/10/2020 09:03 Gốc

Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020; Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 211/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường Đại học Hải Phòng từ ngày 12/10 đến ngày 14/10/2020.

Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu, văn bản, bản đồ, hình ảnh, hiện vật. Qua đó khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Triển lãm trưng bày các tư liệu, văn bản, ấn phẩm và bản đồ được tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế với mục đích:

– Cung cấp các thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng như giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

– Thông qua các tư liệu, văn bản, bản đồ, hình ảnh, hiện vật khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

– Đảm bảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường được phổ biến đầy đủ và nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam.

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính bao gồm Bộ tranh vẽ “Lược sử Việt Nam”; Các tư liệu thành văn của các triều đại phong kiến Việt Nam; Các bản đồ liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Các tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa trong thời kì Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa; Một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian vừa qua; Trình chiếu Triển lãm số 3D, trải nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trên máy tính bảng; Tổ chức giao lưu giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường với các chuyên gia, nhà nghiên cứu về Biển Đông nhằm giải đáp cũng như cung cấp thêm thông tin liên quan đến biển, đảo, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” sẽ diễn ra từ ngày 12-14/10/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác