Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:02

UBND thành phố vừa có Kế hoạch triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố năm 2019.

Theo đó, năm 2019 sẽ xây dựng 53 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các dịch vụ công trực tuyến thông qua các hội nghị, hội thảo, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại các cơ quan, đơn vị có kỹ năng để vận hành hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thành phố, từng bước đáp ứng yêu cầu về vận hành, quản trị các hệ thống thông tin của thành phố nói chung và hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến nói riêng.

Các thủ tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019 thuộc các lĩnh vực: Thương mại quốc tế, Lưu thông hàng hóa trong nước (Công Thương), Giáo dục và Đào tạo, Quy chế thi tuyển sinh, Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (Giáo dục và Đào tạo), Đăng ký kinh doanh (Kế hoạch và Đầu tư), Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ (Nội vụ), Thủy sản (NN&PTNT), Đường bộ (Giao thông vận tải), Môi trường, Đất đai (Tài nguyên và Môi trường), Bưu chính, Báo chí (Thông tin và Truyền thông), Tư pháp, Nhà ở (Xây dựng), Dược (Y tế), Văn hóa (Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố năm 2019 nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và áp dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân và tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

haiphong.gov.vn 31/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai xây dựng 53 dịch vụ công mức độ 3, 4 trong năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác