Print Thứ Hai, 07/06/2021 10:20 Gốc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành văn bản gửi Hội đồng cấp cơ sở (các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố) triển khai việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” trong đợt này.

Công tác xét tặng như: Tiêu chuẩn, Hồ sơ, Thủ tục, Quy trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định của pháp luật.

Việc hoàn thiện hồ sơ và kết thúc thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 chậm nhất là ngày 20/6/2021. Hội đồng cấp cơ sở tổ chức họp từ ngày 01/7/2021-05/7/2021.

Hội đồng cấp cơ sở công khai kết quả xét tặng trong thời gian 05 ngày làm việc.

Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ đến Hội đồng cấp Bộ/ thành phố: Chậm nhất là ngày 15/7/2921 (tính theo dấu bưu điện).

Đối với Hội đồng cấp Bộ/thành phố, đăng công khai danh sách đề nghị xét tặng trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian 7 ngày làm việc. Thời gian họp từ ngày 20/8/2021-27/8/2021.

Hội đồng cấp Bộ/thành phố gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 05/9/2021.

Dự kiến, Hội đồng cấp Nhà nước sẽ triển khai công tác xét tặng vào cuối tháng 11 và hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 vào cuối tháng 12 năm 2021.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác