Print Thứ Sáu, 07/05/2021 18:50 Gốc

Nhằm đảm bảo cho công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng đạt hiệu quả, Ủy ban bầu cử thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBBC ngày 05/5/2021 về triển khai vận hành phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử.

Cụ thể, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tổng hợp nhanh tiến độ cử tri đi bầu cử đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tổng hợp nhanh tiến độ cử tri đi bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử theo quy định. Tổ chức cài đặt phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử tại Trung tâm dữ liệu mạng thông tin của các cơ quan Đảng-Văn phòng Thành ủy.

Trong thời gian từ ngày 10/5 đến 14/5/2021 tổ chức tập huấn vận hành phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử cho cán bộ giúp việc Ủy ban bầu cử các cấp được phân công tham gia vận hành phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử. Số lượng người tập huấn dự kiến là 250 người (217 xã, phường, thị trấn + 15 quận, huyện và các cán bộ giúp việc Ủy ban bầu cử thành phố) được chia thành 05 lớp, có thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Theo đó, công tác triển khai vận hành phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử được chia thành 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Cập nhật dữ liệu ban đầu gồm cập nhật thông tin đơn vị bầu cử, thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; cập nhật thông tin đơn vị bầu cử, thông tin người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện nhiệm kỳ 2021-2026; cập nhật thông tin đơn vị bầu cử, thông tin người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian hoàn thành cập nhật thông tin người ứng cử chậm nhất đến hết ngày 16/5/2021. Thời gian hoàn thành cập nhật thông tin về “tổng số cử tri”: ban bầu cử xã, phường, thị trấn cập nhật theo số liệu báo cáo và cập nhật lại sau khi chốt số cử tri đi bầu cử theo quy định.

– Giai đoạn 2: Tổng hợp báo cáo thông tin về bầu cử từ ngày 22 đến 17h30 ngày 24/5/2021.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 79-KH-UBBC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai vận hành phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác