Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:56

UBND thành phố vừa có Văn bản yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan quán triệt, thống nhất các quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử về xây dựng Chính phủ điện tử tại Thông báo số 379/TB-VPCP ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ; triển khai thực hiện Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND thành phố trong tháng 11/2018. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2018-2030, báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/12/2018.

Ngày 30/10/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng; Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2831/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng.

haiphong.gov.vn 13/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Quyết định của UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác