Print Thứ Ba, 23/07/2019 11:30

6 tháng đầu năm 2019, Thường trực và các Ban HĐND thành phố đã chủ động tiếp tục đổi mới các lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính thiết thực trong hoạt động của HĐND thành phố, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ và đột xuất do Thành ủy và Đảng đoàn HĐND thành phố giao; cơ bản hoàn thành kế hoạch tổ chức kỳ họp và chương trình giám sát của Thường trực, các Ban HĐND thành phố đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019.

Thường trực HĐND thành phố đã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Thành ủy, thể chế hóa thành các nghị quyết của HĐND thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, đảm bảo an sinh xã hội. Các quyết định chủ trương đầu tư một số dự án được bàn và thông qua tại kỳ họp thứ 9 đều là các dự án quan trọng, cấp bách có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện các chính sách an sinh của thành phố, góp phần tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị của thành phố, thực hiện hiệu quả mục tiêu kết nối liên vùng, liên tỉnh theo định hướng tại Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện đúng quy định, quy trình, thủ tục; bảo đảm tính khoa học, linh hoạt, hiệu quả và thiết thực. Hoạt động giám sát chú trọng vào những vấn đề trọng tâm, việc triển khai một số nghị quyết của HĐND thành phố được nhiều cử tri quan tâm, có tác động tích cực trong chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được coi trọng, huy động rộng rãi ý kiến đóng góp của cử tri cho các nội dung của kỳ họp.

HĐND thành phố giám sát tại Sở Xây dựng về tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố

6 tháng cuối năm 2019, HĐND thành phố tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 theo Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019; tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết của kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố; đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND thành phố đã ban hành; xây dựng Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND thành phố và các Ban HĐND thành phố; xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020; thực hiện kịp thời, đầy đủ trách nhiệm của HĐND thành phố khi giải quyết các vấn đề giữa 2 kỳ họp. Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND thành phố; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn ĐBQH Hải Phòng triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác năm 2019…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết của kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác