Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:47

Ngày 12/7/2018, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Để thực hiện Nghị quyết trên của HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành công văn số 5547/UBND-TCNS ngày 4/9/2018 nhằm thực hiện hiệu quả việc thu các loại phí, lệ phí: Phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất; Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Lệ phí hộ tịch, Lệ phí trước bạ lần đấu đối với xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống. 

UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai một số nhiệm vụ cụ thể: các cơ quan thu phí phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí triển khai công tác tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan về việc tổ chức thu phí; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thu đúng, thu đủ, quản lý và sử dụng tiền thu phí theo quy định. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan thu phí thực hiện việc thanh toán, quyết toán từ nguồn thu phí; hướng dẫn các cơ quan thu phí xây dựng dự toán và bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước và thu phí theo quy định. Cục Thuế thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan thu phí sử dụng biên lai thu phí theo đúng quy định.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 06/9/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác