Print Thứ Năm, 21/11/2019 09:43 Gốc

 

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019.

Theo đó, nội dung tập trung vào quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo chung của Uỷ ban nhân dân thành phố là kiên định mục tiêu đề ra, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 ở mức cao, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016-2020. Các Sở, ngành, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 89/NQ-CP; chủ động, linh hoạt, có kế hoạch cụ thể, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát công việc, chủ động phối hợp xử lý những vướng mắc, bất cập, có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế; chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-6855-UBND-TH.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác