Print Thứ Sáu, 29/01/2021 13:00 Gốc

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháp, thuốc nổ… bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Tân Sửu và trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/1/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (Nghị định số 137).

Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành Nghị định số 137 đến mọi tầng lớp nhân dân và các hộ kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, trong đó chú trọng một số hình thức như: Phát hành tài liệu, tờ gấp pháp luật, tuyên truyền trên báo viết, báo hình các Trang/ Cổng thông tin điện tử.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

UBND các cấp rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 36 để tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng pháo. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo. Địa phương buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo thì Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp trên.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp trong thành phố, góp phần thực hiện tốt Nghị định số 137 của Chính phủ.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác