Print Thứ Sáu, 12/03/2021 18:30 Gốc

UBND thành phố vừa có văn bản gửi các sở, ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố, UBND huyện Cát Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Ngày 4/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 299/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì cùng các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố, UBND huyện Cát Hải và các cơ quan liên quan yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện Dự án hiệu quả và có đủ điều kiện để được giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Ảnh minh họa: Hồng Phong.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật khác có liên quan, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của nhà đầu tư (vốn tự có, tự bổ sung, tự huy động và vốn vay) theo tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco khẩn trương thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chỉ được triển khai Dự án khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco thực hiện thủ tục ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định của pháp luật.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác