Print Thứ Sáu, 21/08/2020 10:48 Gốc

Thực hiện Công văn số 5135/UBND-VH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố; Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về Đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao vừa có văn bản đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung.

– Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện Hải An, Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An, An Dương, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên xác định địa điểm đặt biển, gắn biển tên các đường và công trình công cộng.

– Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, gắn biển số nhà, số ngõ trên các đường, công trình công cộng đã được đặt tên.

– Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức tuyên truyền để nhân dân hiểu sâu sắc hơn về nội dung và ý nghĩa tên các đường và công trình công cộng được đặt tên.

– Sở Tài chính bố trí kinh phí triển khai thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thủ tục thanh quyết toán.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1673.SVHTT-QLDS.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác