Print Thứ Hai, 13/04/2020 15:07 Gốc

Thực hiện Văn bản số 2420/VPCP-KGVX ngày 28/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020.

Theo đó, giao các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia hòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 2559-UBND-VX.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác