Print Thứ Sáu, 20/03/2020 16:20 Gốc

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 666/LĐTBXH-TE, ngày 27/02/2020 về công tác trẻ em năm 2020, Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12/3/2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020.

Theo đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về mọi mặt, đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hoà nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống 1% so với tổng trẻ em, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại so với cùng kỳ năm 2019, 100% trẻ em bị xâm hại khi phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 200/100.000 trẻ em, phấn đấu ít nhất 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định. 100% các quận, huyện triển khai thực hiện ít nhất một hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em phải bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị, địa phương; đảm bảo thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 73-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác