Print Thứ Tư, 05/02/2020 11:57 Gốc

Thực hiện Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các báo cáo của Văn phòng Chính phủ: Báo cáo số 663/BC- VPCP ngày 29/1/2020 về tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Báo cáo số 665/BC-VPCP ngày 30/1/2020 về tình hình Tết, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày 4/2, UBND thành phố vừa có Văn bản gửi các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khẩn trương nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, nhất là các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 của UBND thành phố, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn năm 2019.

Các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện:

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát sự chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 122a/CĐ-TTg, các kiến nghị của Văn phòng Chính phủ tại các Báo cáo số 663/BC-VPCP, 665/BC-VPCP; chủ động, linh hoạt, có kế hoạch cụ thể, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND thành phố các giải pháp đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ được giao ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết; không tổ chức liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc và thời gian làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ được giao; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Tập trung cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không được chủ quan trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của UBND thành phố.

Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm đầu mối kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona thành phố tập trung chỉ đạo, chủ động kịch bản, phương án ứng phó; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tập trung làm tốt công tác thông tin, truyền thông; xử lý kịp thời các vấn đề cấp bách phát sinh.

Giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tình hình chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ tại một số Sở, ngành, địa phương ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác