Print Thứ Ba, 19/05/2020 15:11 Gốc

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu bao gồm nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển y dược cổ truyền; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về y dược cổ truyền; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển y dược cổ truyền và kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại, chú trọng “Nghiên cứu xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn năng lực bậc đại học cho ngành y dược cổ truyền”; tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thiết yếu, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y học cổ truyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền và hoạt động mua bán, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền; tăng cường công tác quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo về y dược cổ truyền; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chuyển giao kỹ thuật và học tập kinh nghiệm các nước có nền y dược cổ truyền phát triển.

Mục tiêu đề ra đến năm 2025, xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền thành Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền tuyến thành phố hoặc Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tuyến thành phố với đầy đủ các chuyên khoa; 90% bệnh viện đa khoa, viện có giường bệnh, bệnh viện chuyên khoa có khoa y, dược cổ truyền; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động khám chữa bệnh y  dược cổ truyền hoặc tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đến năm 2030, 95% bệnh viện đa khoa, viện có giường bệnh, bệnh viện chuyên khoa có khoa y, dược cổ truyền; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có triển khai hoạt động khám chữa bệnh y dược cổ truyền hoặc tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại ở tất cả các tuyến. Tăng tỉ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc: đến năm 2025 tối thiểu là 20% và đến năm 2030 là 30%; trong đó chi phí sử dụng dược liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. Tăng tỉ lệ dược liệu nuôi trồng trong nước, khuyến khích dược liệu nuôi trồng đạt thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (GACP – WHO); giảm dần tỉ lệ nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền. Đồng thời phát triển y dược cổ truyền khối tư nhân, tăng cường vai trò của các hội, hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

Tài liệu đính kèm tải tại đây Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 13/5/2020

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác