Print Thứ Năm, 04/03/2021 16:24 Gốc

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế vừa có Văn bản số 739/SYT-TTGDSK về việc triển khai thực hiện “Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19”.

Để triển khai việc quản trị, vận hành, cập nhật thông tin hàng ngày trên “Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19”, Sở Y tế yêu cầu:

1. Trung tâm Truyền thông GDSK làm đầu mối phối hợp với Viettel Hải Phòng có trách nhiệm quản trị và vận hành Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19. Hàng ngày thực hiện cập nhật thông tin mới, để cộng đồng nắm bắt thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tại Hải Phòng kịp thời, chính xác.

2. Trung tâm Y tế Dự phòng có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết, liên quan cho Trung tâm Truyền thông GDSK để cập nhật thông tin mới hàng ngày lên Bản đồ.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thực hiện Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác