Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:12


Trạm thu giá Tiên Cựu Km41+100, Quốc lộ 10.

Liên quan đến việc Công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án đầu tư xây dựng đường bộ do UBND thành phố Hải Phòng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đúng các quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Đối với các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đường bộ, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý khai thác các tuyến đường bộ có thu giá dịch vụ, phải có trách nhiệm bàn giao các làn và toàn bộ các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo quy định, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cùng các đơn vị có liên quan trong quá trình tham gia chuẩn bị và thực hiện dự án. Đảm bảo thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về chuyển sang thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Trâm Bầu – Cổng TTĐT thành phố 26/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác