Print Thứ Ba, 08/09/2020 08:41 Gốc

UBND thành phố vừa đồng ý với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thí điểm việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đối với 7 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thành phố và tích hợp, liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia trong khoảng thời gian từ 9/2020 đến hết tháng 12/2020.

7 dịch vụ công trực tuyến thực hiện thanh toán thu phí và lệ phí trực tuyến, gồm các thủ tục: cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế); cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chuẩn đoán trong y tế); đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Cổng dịch vụ công quốc gia.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai thí điểm việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC đối với 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công thành phố theo quy trình thanh toán trực tuyến.

Quản lý, vận hành nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp với Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố bảo đảm việc thí điểm thu phí, lệ phí theo quy định.

Các ngành, đơn vị liên quan thực hiện việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC đối với các dịch vụ công trực tuyến do đơn vị quản lý, thực hiện việc đối soát, hạch toán các khoản thu phí, lệ phí với Kho bạc Nhà nước theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi thực hiện TTHC.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thí điểm thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đối với 7 dịch vụ công trực tuyến
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác