Print Thứ Sáu, 17/04/2020 07:59 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 666/LĐTBXH-TE ngày 27/02/2020 về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2020; Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 được phát động với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” triển khai từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020 trên địa bàn toàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, gia đình và trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng chung tay cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo cơ hội để trẻ em sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Nội dung kế hoạch tập trung vào tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với các nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tuyên truyền về Luật Trẻ em, các chính sách, chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả và đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 107-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Tháng hành động vì trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác