Print Thứ Hai, 22/03/2021 20:48 Gốc

Ngày 19/3, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 1-31/5/2021 trên toàn địa bàn thành phố với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình. Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn, sức khỏe cho người lao động.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác