Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:49

Thời gian qua, trước sự phát triển và tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh, hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã tăng nhanh về số lượng và quy mô công trình. Các hoạt động thanh tra xây dựng được tăng cường, cơ bản kiểm soát được số vụ vi phạm, các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng được tập trung xử lý quyết liệt.

Tuy nhiên, đến nay kết quả việc quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố còn một số hạn chế do thiếu các quy định cụ thể, như: ban hành cơ chế khuyến khích xã hội hóa về xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội đô thị, hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chưa có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc lập và ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng cho từng địa phương…Mặt khác, số lượng các vụ vi phạm trật tự xây dựng hiện nay tuy có giảm song vẫn còn nhiều, việc xử lý các vi phạm tồn tại từ trước còn nhiều khó khăn.


Một góc đô thị mới Hải Phòng hôm nay. Ảnh Đức Nghĩa

Trước tình hình trên, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành chức năng, các quận, huyện sớm kiểm tra rà soát thực hiện đầy đủ và đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ liên quan trong Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng được phê duyệt tại Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 11/7/2016.

Đồng thời giao, các địa phương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho nhân dân để tạo điều kiện cho việc cấp giấy phép xây dựng. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện hoạt động xây dựng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, nhất là việc xây dựng nhà ở.

Sở Xây dựng thành phố chủ động hướng dẫn UBND các quận, huyện triển khai xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng cho từng địa phương, tiếp tục có các giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, rà soát các thủ tục về cấp phép xây dựng đảm bảo phù hợp quy định và sát thực tiễn của thành phố, từ đó đề xuất biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép, nhất là cấp phép xây dựng nhà ở…

Theo mục tiêu của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng, việc kiểm soát theo định hướng kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thành phố; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị nhằm đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hài hòa, quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền thành phố.

Trâm Bầu – Cổng TTĐT thành phố 09/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai rà soát, kiểm soát định hướng kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác