Print Thứ Năm, 28/11/2019 12:16 Gốc

Tại Hải Phòng, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) vẫn đang diễn biến phức tạp, 22,8% xã, phường, thị trấn có dịch tái phát sau 30 ngày; kết quả giám sát phát hiện có sự lưu hành vi rút Cúm gia cầm trên đàn gia cầm và trong môi trường… tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, tái bùng phát gây thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

Để tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 25/11/2019 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn thành phố. Tại Chỉ thị này, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, quận, các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chủ tịch UBND huyện, quận chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã, phường, thị trấn: tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh DTLCP theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông tri số 28-TT/TU ngày 23/5/2019; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Thông tri số 28-TT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh DTLCP và Công văn số 6458/UBND ngày 21/10/2019 của UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra, báo cáo kết quả sử dụng kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP đã được phân bố tại Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND thành phố về việc tạm cấp kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP theo chỉ đạo tại Công văn số 4742/UBND-NN ngày 05/8/2019 của UBND thành phố; Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND thành phố về mức hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tổng hợp kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP từ ngày 27/6/2019 – 31/10/2019 gửi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Chỉ đạo trưởng thôn, tổ trưởng dân phố phối hợp với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt tại các vùng ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan rộng; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo làm dịch bệnh lây lan.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm đợt 2 năm 2019, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch thành phố giao.

Hướng dẫn, đôn đốc, các tổ chức và cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ động thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia vầm nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, chấp hành quy định tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm định kỳ và bổ sung theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường công tác kiểm soát hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm ra – vào địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tăng cường công tác thông tin, truyên truyền để người dân nhận thức rõ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, gây tác hại đối với sản xuất chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm… và chủ động phối hợp cùng cán bộ thú y, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở.

Các Sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ được giao chủ động đôn đốc, kiểm tra, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác