Print Thứ Ba, 17/12/2019 15:39 Gốc

Chiều 17-12, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức Hội trị trực tuyến triển khai Quy định 208 của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận số 66 của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185. Đồng chí Bùi Trường Giang – Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng.

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương; quan tâm tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; quy định rõ ràng hơn tiêu chuẩn cán bộ, giảng viên; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dường kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của trung tâm trong việc nâng cao trình độ, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ cơ sở; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền chưa thật đầy đủ, đúng tầm. Do tổ chức của trung tâm trực thuộc 2 đầu mối khác nhau dẫn đến chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu thống nhất trong tổ chức và hoạt động. Một số chương trình giảng dạy nội dung trùng lắp; chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, học viên còn bất cập…

Quang cảnh tại điểm cầu Hải Phòng.

Do vậy, Ban Bí thư đề ra 6 giải pháp trọng tâm mà trung tâm cần triển khai thời gian tới. Trong đó, tập trung vào những nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp huyện đối với tổ chức và hoạt động của trung tâm. Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đổi tên “Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện” thành “Trung tâm chính trị cấp huyện”… ; Kiện toàn tổ chức và hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện, bảo đảm sự thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, đồng bộ về cơ cấu tổ chức bộ máy; Đổi mới cơ chế hoạt động của trung tâm, tăng cường gắn kết với ban tuyên giáo, trường chính trị tỉnh, bảo đảm thực hiện thống nhất, kịp thời và liên thông nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên ở cơ sở nói riêng…

Hội nghị cũng đã triển khai Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư, trong đó quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ cũng như tổ chức thực hiện của Trung tâm Chính trị cấp huyện.

Bùi Hạnh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Quy định của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm chính trị cấp huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác