Print Thứ Ba, 07/06/2022 10:30 Gốc

UBND thành phố vừa phát động và ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND triển khai phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Văn minh” năm 2022, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật thực hiện nếp sống văn minh đô thị, có ý thức và hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, thực hiện chỉnh trang đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường…

Kế hoạch triển khai tạo ra phong trào thi đua ở các cấp, các ngành và trong toàn dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng thành phố Hải Phòng văn minh giàu đẹp.

Kế hoạch của UBND thành phố yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức ra quân các đợt tổng vệ sinh làm sạch đẹp đường phố, những khu vực trọng điểm về ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa: Hồng Phong)

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò vận động phong trào của các đoàn thể chính trị-xã hội, sự phối hợp của các tổ chức, lực lượng và quần chúng Nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện mục tiêu “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Văn minh”.

UBND thành phố yêu cầu các ngành, các cấp và cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động, giáo dục đến các địa bàn khu dân cư và các hộ gia đình. Trong đó, cần phải làm rõ trọng tâm, trọng điểm và theo một lộ trình phù hợp, gắn với các hoạt động cụ thể liên quan đến bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực quản lý đô thị; đối với khu vực nông thôn phải duy trì, khôi phục, phát triển cảnh quan các khu sinh thái, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm…

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo khẩu hiệu, pan nô, chủ động tổ chức ra quân các đợt tổng vệ sinh làm sạch đẹp đường phố, những khu vực trọng điểm về ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý, đưa nội dung phong trào vào sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể cơ sở. Duy trì hiệu quả “Ngày Chủ Nhật xanh, sạch, đẹp” tại khu dân cư, hộ gia đình; xây dựng, phát triển các hoạt động, mô hình thiết thực, phù hợp thực tiễn, thu hút sự tham gia đông đảo của tầng lớp Nhân dân…

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Văn minh” năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác