Print Thứ Sáu, 31/12/2021 10:25 Gốc

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đã được Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng chủ động triển khai trên địa bàn thành phố nhiều năm qua, với sự phối hợp, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đạt được nhiều kết quả, góp phần chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo khi Tết đến, Xuân về.

Để Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022 được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố, có hiệu quả thiết thực, thực sự là dịp để toàn dân phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” cùng chung tay chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo; tránh chồng chéo trong công tác vận động nguồn lực, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng thụ hưởng tại thành phố Hải Phòng, UBND thành phố ban hành văn bản số 10181/UBND-VX về việc phối hợp với Hội Chữ thập đỏ triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Nhầm Dần 2022

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, vận động, quyên góp ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần – 2022; chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa địa phương tổ chức tốt việc lập danh sách đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, báo cáo cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương chủ trì, tổ chức trao quà Tết trực tiếp đến tận tay các đối tượng, đảm bảo thiết thực, công khai, minh bạch.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo, giám sát, tạo điều kiện để các cấp Hội Chữ thập đỏ của địa phương tổ chức tốt Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần – 2022 theo kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ thành phố; chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội của địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Phong trào; phê duyệt kế hoạch, danh sách đối tượng thụ hưởng và chỉ đạo việc tổ chức trao quà Tết của Hội Chữ thập đỏ, các đoàn thể, tổ chức xã hội, đơn vị, cá nhân đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn quản lý.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để các cấp Hội Chữ thập đỏ triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần – 2022 đạt hiệu quả thiết thực; yêu cầu các cơ quan thông tin truyền thông phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tăng cường tuyên truyền đưa tin, bài về các hoạt động trao quà tết cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo trong dịp tết Xuân Nhâm Dần – 2022 của các cấp Hội Chữ thập đỏ.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác