Print Thứ Năm, 13/02/2020 15:45 Gốc

Căn cứ Văn bản số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chinh phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện tiếp tục nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai và các Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự, quản lý an toàn đập, hồ chức nước; Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 12/11/2019, Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 28/8/2019, Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 16/01/2019 và các Văn bản chỉ đạo khác của UBND thành phố về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác