Print Thứ Ba, 02/07/2019 16:26

Sáng 1-7, Tiểu ban văn kiện đại hội 16 Đảng bộ thành phố họp lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Tiểu ban.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, sau khi nghe công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập các Tổ công tác của Tiểu ban văn kiện đại hội 16 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các nội dung liên quan đến văn kiện đại hội.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành ghi nhận sự chuẩn bị công phu của Tổ biên tập, đồng thời đánh giá cao các ý kiến phát biểu kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, đây là đề cương quan trọng, Tiểu ban có nhiệm vụ tổng kết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội 15 Đảng bộ thành phố đã đề ra; trên cơ sở đó, cần tổng kết kỹ các mô hình, cách làm hay trong giai đoạn 2015 – 2020 như trong công tác xây dựng Đảng, công tác sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ, cách điều hành về triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là khâu đột phá trong thời gian qua đã đem lại nhiều thành công.

Đồng chí cũng lưu ý Tổ văn kiện phải tập trung phân tích, tổng kết kỹ về vấn đề huy động nguồn lực chủ yếu như: nguồn lực ngân sách thành phố, nguồn lực từ trung ương, nguồn lực xã hội hóa; chính sách an sinh xã hội của thành phố; các nghị quyết đã được ban hành của HĐND thành phố; những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo…

Trên cơ sở những thành tựu 5 năm qua, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh cần phải xác định được rõ được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tới. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 yêu cầu phải cao hơn, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, tốc độ tăng trưởng phải cao hơn nhiệm kỳ 2015 – 2020; phải căn cứ vào Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của thành phố Hải Phòng với nguồn lực hiện tăng mạnh và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Thành đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để sớm hoàn thiện đề cương báo cáo để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương bên cạnh việc dành thời gian chuẩn bị cho công tác đại hội Đảng cần tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ trong năm 2019 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                                                    LMT

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai nhiệm vụ Tiểu ban văn kiện đại hội 15 Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác