Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:12

Sáng 24/9, tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Tham dự có đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Theo đó, năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, dự kiến hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm đã đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực và đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn ổn định và an ninh quốc gia. Cơ cấu lại nền kinh tế có bước chuyển biến tương đối rõ nét, thực chất hơn trong các ngành, lĩnh vực; đạt nhiều tiến bộ trong giải quyết những tồn tại cố hữu của nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường; chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo, hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được nâng lên.

Năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau: Củng cố nền kinh tế vĩ mô, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng GDP. Tiếp tục thực hiện quyết liệt 3 đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo sự chuyển biến rõ nét của từng ngành, lĩnh vực, thực hiện chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0. Chú trọng các giải pháp phát huy nguồn lực tài nguyên gắn với công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiêu tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề, lĩnh vực: giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA, thu hút FDI, tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng thể chế (sửa đổi Luật Đầu tư công, xây dựng Luật sửa đổi các Luật về Quy hoạch; Luật PPP…).

Tình hình kinh tế – xã hội của Hải Phòng cũng đạt được kết quả rất tích cực, kinh tế tiếp tục tăng trưởng đột phá. Bình quân 3 năm 2016 – 2018, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 14,58% (kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 là: 10,5%/năm). Có chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch 5 năm, như: Thu nội địa năm 2017 đạt 21.909 tỷ đồng, 2018 ước đạt 22.830 tỷ đồng (kế hoạch đến năm 2020 đạt 20.000 tỷ đồng). Dự kiến Hải Phòng sẽ hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Năm 2019, Hải Phòng đề ra mục tiêu tiếp tục phát triển bứt phá với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018, chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Thành phố dự kiến đưa ra 20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, trong đó một số chỉ tiêu chính đáng chú ý: tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 16,3% trở lên; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21 – 23%.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến, khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai nhanh, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu để tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 24/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai nhanh, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác