Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:17

Ngày 2/8/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND triển khai Nghị quyết.

Dự án bệnh viện Đa khoa Hải Phòng đã hoàn thành nhiều hạng mục

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Y tế là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, chủ trì triển khai Kế hoạch của UBND thành phố; xây dựng Kế hoạch hành động của ngành Y tế và chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố với mục tiêu, lộ trình, biện pháp thực hiện cụ thể…

Trong đó, tập trung hình thành và phát triển mạng lưới y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố, thực hiện được hầu hết các kỹ thuật chuyên sâu, chất lượng cao như tim mạch, sản khoa, nhi khoa, sơ sinh, ung bướu, chấn thương, chỉnh hình… Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thành bệnh viện đa khoa khu vực vùng Duyên hải Bắc Bộ và Bệnh viện đa khoa Hải Phòng trở thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt có các trung tâm chuyên khoa sâu, chất lượng cao, ngang tầm khu vực và quốc tế. Đầu tư xây dựng hoàn thiện Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thành bệnh viện chuyên khoa phụ sản, sơ sinh, kế hoạch hóa gia đình vùng Duyên hải Bắc Bộ; triển khai thêm các kỹ thuật mới, tiên tiến ngang tầm khu vực và quốc tế. Đồng thời đầu tư xây dựng hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng nhiều cơ sở y tế và thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

Tại Kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các Sở, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

V.H.N – haiphong.gov.vn 06/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Nghị quyết xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng Duyên hải Bắc Bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác