Print Thứ Hai, 23/05/2022 13:20 Gốc

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vừa triển khai mã QR-Code nhằm giúp truy cập nhanh Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố tại địa chỉ: dichvucong.haiphong.gov.vn.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể ; UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn niêm yết mã QR-Code truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, niêm yết QR-Code trên bảng tin Nhà văn hóa phường, xã, thị trấn, thôn, tổ, dân phố. Cùng với đó, tuyên truyền hướng dẫn các cá nhân, tổ chức sử dụng mã QR-Code để truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến giải quyết TTHC.

Triển khai mã QR-Code để truy cập nhanh Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.

UBND các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, các điểm công cộng… trên địa bàn niêm yết QR-Code truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến để tuyên truyền rộng rãi đến người dân. Việc triển khai rộng rãi mã QR-Code sẽ góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trên Hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của thành phố.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai mã QR-Code để truy cập nhanh Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác