Print Thứ Ba, 17/09/2019 18:36

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện để các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tham gia xây dựng các nội dung quy hoạch tích hợp vào quy hoạch chung thành phố. Đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố trong công tác lập quy hoạch thành phố.

Công tác lập Quy hoạch thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch; xây dựng quy hoạch thành phố; báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược; lấy ý kiến quy hoạch; thẩm định quy hoạch; trình phê duyệt quy hoạch và công bố quy hoạch.

Một góc huyện Vĩnh Bảo nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo lập quy hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cung cấp các số liệu, tài liệu liên quan, chủ động hoàn thành công việc được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch này.

Quy hoạch thành phố có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp thành phố, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Do đó, việc triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch thành phố phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung thời gian, bố trí nguồn lực để tích cực, chủ động tham gia vào việc lập quy hoạch thành phố.

Trâm Bầu. Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác