Print Thứ Ba, 07/05/2019 15:14

Sáng 7/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến, Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Hải Bình chủ trì tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.


Quang cảnh tại điểm cầu Hải Phòng

Tại Hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã quán triệt tinh thần, nội dung Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập tổ công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác để chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm. Tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC đông người, phức tạp, kéo dài do một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ phó thường trực; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó; Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm thành viên. Chủ tịch UBND tỉnh mời đại diện Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Tổ công tác.

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 6/5/2019 thành lập Tổ công tác, do đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Chuyến làm Tổ trưởng. Tổ công tác thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và lịch kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC đông người, phức tạp kéo dài tại 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định: Các địa phương đã thống nhất cao với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Tổng Thanh tra Chính phủ. Để triển khai tốt nội dung này, đồng chí đề nghị, các địa phương xác định rõ mục tiêu, đến hết năm 2020 phải giải quyết căn bản các vụ việc KNTC, hạn chế phát sinh các vụ việc mới, nhằm ổn định tình hình kinh tế, xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; cả hệ thống chính trị phải tích cực vào cuộc, có giải pháp đồng bộ, toàn diện.

Trong quá trình giải quyết, cần sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận cao trong giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, đông người, kéo dài. Nhất quán trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc, trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Nhà nước; tuyệt đối không để người dân thiệt thòi do bất cập về chính sách; tăng cường các biện pháp vận động người dân thực hiện; nếu phát hiện tổ chức, cá nhân xúi giục, lôi kéo khiếu kiện thì kiên quyết xử lý theo quy định.

Tô Thành

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai kiểm tra, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác