Print Thứ Năm, 04/03/2021 16:25 Gốc

Ngày 28/02/2021, Sở Y tế ban hành Công văn số 738/SYT-TTGDSK về việc triển khai khai báo y tế điện tử bằng mã QR-CODE tại tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

1. Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố triển khai tuyên truyền, hướng dẫn 100% các bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, cài đặt sử dụng các ứng dung trên điện thoại thông minh “Vietnam Health Declaration” hoặc trên máy tính nối mạng: tokhaiyte.vn. Viên chức lao động trong ngành y tế có trách nhiệm cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên; tuyên truyền vận động người thân, bệnh nhân và người nhà cài đặt và sử dụng các ứng dụng khi đến các cơ sở y tế và các địa điểm công cộng.

2. 100% các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố thực hiện Điểm khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện in và dán công khai Điểm khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện in và dán công khai Điểm khai báo y tế bằng mã QR-CODE, nên bố trí tại cổng, cửa ra vào, vị trí dễ nhìn, dễ thấy và dễ thao tác thực hiện. Yêu cầu cán bộ y tế, khách thăm, bệnh nhân và người nhà thực hiện khai báo y tế khi đến, vào các cơ sở y tế (Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trạm y tế, Phòng khám và các đơn vị y tế khác).

Các cơ sở y tế lớn, cần bố trí nhân viên thường trực tại Điểm khai báo y tế, có điện thoại thông minh, máy tính, máy in (in mã QR-CODE) để hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mã QR-CODE cho người dân không sử dụng điện thoại thông minh bằng cách khai báo qua tokhaiyte.vn. Các khoa phòng lớn, lượng người ra vào nhiều, triển khai thêm Điểm khai báo y tế ở các khoa phòng.

3. Sở Y tế giao Trung tâm Truyền thông GDSK làm đầu mối liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố để triển khai đồng bộ và khai thác, sử dụng hiệu quả ứng dụng “Vietnam Health Declaration” và hệ thống tokhaiyte.vn.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai khai báo y tế điện từ bằng mã QR-CODE tại tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác