Print Thứ Tư, 05/02/2020 18:14 Gốc

Ban chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn thành phố năm 2020.

Nội dung thực hiện tập trung tổ chức triển khai và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân về Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt các quy định về chống khai thác IUU và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản.

Thực hiện các giải pháp ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Hải Phòng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; thực hiện các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên biển và tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn thành phố; thực hiện các quy định về kiểm soát tàu cá ra vào các cảng cá, giám sát sản lượng thuỷ sản qua cảng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thuỷ sản theo chuỗi.

Đồng thời triển khai đồng bộ có hiệu quả các quy định có liên quan đến theo dõi, kiểm soát, giám sát hành trình tàu cá; vận hành, khai thác kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin tàu cá giữa các cơ quan, đơn vị để quản lý tàu cá và truy suất nguồn gốc thuỷ sản. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tích cực, chủ động hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các nước về chống khai thác IUU, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý tàu cá và ngư dân Hải Phòng khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 26-KH-BCD.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác