Print Thứ Hai, 16/01/2023 08:10 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 09/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, nhằm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn thành phố ngay từ những ngày đầu năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm TNGT từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm; tình trạng vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT nhất là ở khu vực trung tâm thành phố.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Kế hoạch của UBND thành phố yêu cầu các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông thành phố, Ban An toàn giao thông các quận, huyện cần tập trung phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng CNTT và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; tuyên truyền ATGT; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT…

Ảnh minh họa: Vũ Quỳnh.

Quan tâm, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông thành phố, Ban An toàn giao thông các quận, huyện đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hà tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; xoá bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng đường thuỷ nội địa.

Cùng với đó, kiên trì, tích cực xây dựng văn hoá giao thông an toàn. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền xây dụng văn hóa giao thông an toàn trên mạng xã hội và hạ tầng số. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT; cải thiện năng lực sơ cứu TNGT cho nhân viên y tế thôn, xã, trạm y tế; tập huấn kỹ năng sơ cứu TNGT cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 09/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 với Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác