Print Thứ Hai, 16/01/2023 08:10 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 09/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, nhằm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn thành phố ngay từ những ngày đầu năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm TNGT từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm; tình trạng vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT nhất là ở khu vực trung tâm thành phố.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Kế hoạch của UBND thành phố yêu cầu các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông thành phố, Ban An toàn giao thông các quận, huyện cần tập trung phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng CNTT và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; tuyên truyền ATGT; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT…

Ảnh minh họa: Vũ Quỳnh.

Quan tâm, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao