Print Thứ Ba, 17/11/2020 20:30 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2020 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch nhằm tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (gồm: thu nhập; mức độ thiếu hụt các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin) theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 của các địa phương và thành phố. Đồng thời, kế hoạch cũng nhằm cập nhật bổ sung thông tin đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố vào phần mềm quản lý khi phát sinh những thay đổi.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch triển khai đối với toàn bộ các hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Việc thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình quy định.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai kế hoạch Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác