Print Thứ Năm, 12/03/2020 17:07 Gốc

Để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố năm 2020; Uỷ ban nhân dân thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá năm 2020.

Nội dung cụ thể, trong năm 2020 phấn đấu 100% bệnh viện có quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện và trong đó 80% thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện; 100% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; 100% các công ty xe buýt thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách; tổ chức ít nhất 01 sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch không khói thuốc, 03 Hội thi tuyên truyền PCTH của thuốc lá cho công chức, viên chức, học sinh các trường tiểu học, THCS…

Việc triển khai Kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá; thực thi nghiêm túc các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật nhằm thực hiện thành công “Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 25/01/2013.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học bệnh viện… xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTH của thuốc lá; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá và các quy định pháp luật về PCTH của thuốc lá. Đồng thời, xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động PCTH của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 69-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác