Print Thứ Ba, 14/01/2020 14:34 Gốc

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013.

Ngày 17/12/2019, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành Công văn về việc triển khai hỗ trợ tài chính của Quỹ, trong đó thông tin về đối tượng cho vay của Quỹ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm.

Để tăng cường nguồn lực, tạo cơ hội cho DNNVV trên địa bàn thành phố tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ Phát triển DNNVV, Sở Kế hoạch và đầu tư vừa có văn bản đề nghị các đơn vị, hiệp hội liên quan phối hợp tuyên truyền về nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển DNNVV tới các DNNVV trong ngành, lĩnh vực mình quản lý hoặc là thành viên của hiệp hội, đơn vị mình; giới thiệu trực tiếp các DNNVV đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn của Quỹ.

Đồng thời, cung cấp thông tin về Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị để Quỹ Phát triển DNNVV có cơ sở hỗ trợ đối với DNNVV trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm tải 21 KHDT-DN.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác