Print Thứ Ba, 31/12/2019 09:25

Quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thành uỷ và giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 20/10/2010 của  Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/CP, Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; công tác phòng, chống tội phạm đạt được nhiều  kết quả quan trọng; tình hình trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định, phạm pháp hình sự giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 81,4%, các vụ trọng án đạt trên 90%.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Ban Chỉ đạo 799 các quận, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 799 thành phố về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; công tác phòng, chống ma túy, chống mua bán người. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị được duy trì, đi vào nề nếp.

Công an thành phố đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với thành phố những giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; xử lý, giải quyết kịp thời, ổn định các vụ việc phức tạp; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, quốc phòng – an ninh quan trọng của thành phố và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, các đoàn khách quốc tế về thăm, làm việc tại Hải Phòng, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-421-BC-BCd799.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác