Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:46

Từ tháng 4, Hệ thống Một cửa điện tử liên thông (gọi tắt là hệ thống) và Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được chính thức vận hành tại các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố với những giải pháp, cách làm sáng tạo, đem lại nhiều kết quả tích cực. Đây cũng là một điểm sáng mang tính đột phá trong công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Hải Phòng. Phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) thành phố về vấn đề này.

 Ông Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng

Phóng viên: Xin ông cho biết quá trình thực hiện Hệ thống Một cửa điện tử liên thông và DVCTT mức độ 3,4 vừa được triển khai trên địa bàn thành phố?

Ông Vũ Đại Thắng: Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục DVCTT mức độ 3,4 triển khai tại các bộ, ngành, địa phương, Sở TTTT đã tham mưu, trình UBND TP phê duyệt kế hoạch triển khai hệ thống một cửa và DVCTT mức độ 3,4 bằng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Quá trình thực hiện từ cuối năm 2017 và đến tháng 4 năm 2018, Hệ thống một cửa và DVCTT chính thức vận hành, triển khai đồng bộ tại các sở, ngành, quận, huyện và 212 xã, phường, thị trấn.

Để hệ thống đi vào hoạt động, Sở TTTT đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó Sở đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ, công chức các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn với 4 đợt tập huấn, thu hút 777 người tham dự, trong đó có 391 cán bộ các sở, ngành, quận, huyện, 386 cán bộ xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó Sở tăng cường tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng về công tác CCHC, giải quyết TTHC,DVCTT, tiếp nhận và trả kết quả quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…

Đặc biệt, Sở TTTT đã thiết lập đường dây nóng để thường trực tiếp nhận ý kiến và trả lời, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình vận hành hệ thống.

Trong 6 tháng vận hành, Sở đã ban hành 15 văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện; thực hiện hơn 50 lượt hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ từ xa, làm việc với các sở, ngành, quận, huyện để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị và giải đáp thắc mắc, tiếp thu, hoàn thiện hệ thống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đồng thời, trong thời gian qua có 19 sở, ngành công bố mới danh TTHC, Sở TTTT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong việc cập nhật, niêm yết, công khai TTHC cũng như quy trình giải quyết các TTHC trên hệ thống.

Phóng viênQua 6 tháng triển khai Hệ thống và DVCTT mức độ 3, 4 đã đạt được những kết quả nào, thưa ông?

Ông Vũ Đại Thắng: Với sự vào cuộc tích cực của nhiều sở, ngành, quận, huyện, sau 6 tháng vận hành hệ thống, theo thống kê đã có 26.690 hồ sơ được tiếp nhận, 21.594 hồ sơ đã được giải quyết xong và trả cho người dân. Nhiều đơn vị đã triển khai tích cực, hiệu quả như Thủy Nguyên, Hải An, Kiến An, Kiến Thụy..

Riêng Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai DVCTT mức độ 4 từ năm 2017. Qua hệ thống một cửa và DVCTT giúp việc tiếp nhận, theo dõi giải quyết TTHC bảo đảm thuận tiện, công khai, minh mạch, góp phần quan trọng trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai vẫn khó tránh khỏi những hạn chế. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chưa nhiều, người dân và tổ chức chưa biết đến DVCTT hoặc biết nhưng chưa tin tưởng, còn e ngại khi sử dụng. Nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo, công chức ở không ít đơn vị còn hạn chế, ngại thay đổi thói quen làm việc cũ, chưa vào cuộc trong việc triển khai vận hành hệ thống một cửa điện tử.

Mặt khác, trong thời gian qua, TTHC ở các lĩnh vực đều thay đổi, công bố mới, do vậy, phải xây dựng quy trình ISO 9001:2015 và cập nhật lại quy trình giải quyết. Vì thế, một số đơn vị chưa kịp thời thực hiện dẫn đến có những TTHC trên phần mềm chưa được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu. 

Phóng viên: Ông có thể cho biết, để hệ thống một cửa điện tử được triển khai hiệu quả, trong thời gian tới thành phố tiếp tục thực hiện hiện các giải pháp nào?

Ông Vũ Đại Thắng: Trong thời gian tới Sở TTTT sẽ tiếp tục nâng cấp bổ sung các tính năng của hệ thống Cổng DVCTT như hỗ trợ thanh toán điện tử, kết nối hệ thống dịch vụ Bưu chính công ích để người dân thuận tiện trong việc đăng ký nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, hỗ trợ người dân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC qua tin nhắn.

Bên cạnh đó là việc mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền để người dân, tổ chức biết và sử dụng DVCTT mức độ 3,4, nhất là đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức để ứng dụng hệ thống trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cũng như hướng dẫn cho người dân tham gia DVCTT. Mặt khác xây dựng, bổ sung các DVCTT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ người dân một cách thuận tiện nhất.

 Tuy nhiên để hệ thống một cửa và DVCTT thực sự mang lại hiệu quả cao, thì các cơ quan nhà nước, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu phải thực sự thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển từ thói quen làm việc thủ công chuyển sang làm việc trên môi trường mạng. Mỗi cơ quan, đơn vị cần nỗ lực cải tiến quy trình công việc theo hướng 3 giảm, giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí; lấy người dân làm trung tâm, thực hiện công khai, minh mạch, nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi tham gia thủ tục hành chính.

Tháng 8, UBND TP đã phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng. Đây là cơ sở nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Trong thời gian tới, Sở TTTT thông tiếp tục triển khai phần mềm hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương với cơ sở dữ liệu các sở, ban, ngành thành phố nhằm tạo thuận lợi trong việc giải quyết các TTHC công cho người dân, các tổ chức, doanh nghiệp một cách trực tuyến, nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi.

Với mục tiêu chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, Hải Phòng sẽ từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, xây dựng thành công chính quyền điện tử.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Xuân Hạ (thực hiện) – An ninh Hải Phòng 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến: Tiến tới xây dựng thành công chính quyền điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác