Print Chủ Nhật, 12/04/2020 06:15 Gốc

Ngày 10/4, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã ký văn bản chỉ đạo việc thực hiện gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4 của Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4 của Chính phủ về một số chế độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1035-TB/TU ngày 9/4 về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nội dung cụ thể như sau:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4 và không quá 3 tháng.

2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6.

5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 và được chi trả một lần.

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 và được chi trả một lần.

7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 và được chi trả một lần.

Các đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách trở lên tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4 của Chính phủ thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Hàng quán đồng loạt đóng cửa, nhiều hộ kinh doanh ở Hải Phòng gặp khó khăn.

Trước đó, liên quan đến việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 8/4, UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo, giao UBND các quận, huyện chủ trì cùng Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống kê người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và mất việc làm trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và đào tạo. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thống kê hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh không có đăng ký thuế gửi về UBND các quận, huyện.

Các thông tin gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong ngày 11/4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp chung và báo cáo UBND thành phố trong ngày 12/4.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác