Print Thứ Sáu, 21/10/2022 14:10 Gốc

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai gắn mã QR lên biển tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

. Việc gắn mã QR lên biển tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng góp phần tạo thêm điểm nhấn du lịch, tạo điều kiện cho nhân dân thành phố, du khách trong và ngoài nước hiểu thêm về quy mô tuyến đường, truyền thống địa phương, tiểu sử các danh nhân, danh thắng, di tích lịch sử gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng.

. Việc gắn mã QR lên biển tên đường, phố và công trình công cộng được thực hiện tại các điểm gắn biển tên sẵn có.

. Việc gắn mã QR dự kiến thực hiện đối với tất cả các tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, việc triển khai được thực hiện theo từng đợt, giai đoạn cụ thể.

Triển khai mã hóa, dán, gắn mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng với 2.800 biển tại 14/15 quận, huyện trên địa bàn thành phố (có danh sách kèm theo).

Kế hoạch được thực hiện theo 02 giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Triển khai trong năm 2022.

. Thực hiện sưu tập, biên soạn thông tin về tiểu sử danh nhân hoặc nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa tên đặt cho 450 tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố (hoàn thành trước ngày 25/10/2022).

. Thực hiện chuyển thông tin về tiểu sử danh nhân hoặc nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa tên đặt cho 450 tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố sang mã QR (hoàn thành trong tháng 10/2022).

. Triển khai in và dán mã QR trên 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng (đã có) trên địa bàn thành phố Hải Phòng (hoàn thành trong tháng 11/2022).

Giai đoạn 02: Triển khai từ năm 2023-2025.

Căn cứ tình hình thực tiễn, hiệu quả từ công tác gắn mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng giai đoạn 1 và nhu cầu tìm hiểu của nhân dân và du khách đối với các thông tin về tên đặt, trường hợp cần thiết, tiếp tục triển khai cập nhật, bổ sung các thông tin tại mã QR về các tuyến đường, phố, công trình công cộng trên và các công trình được thành phố đặt tên trong thời gian tới với những nội dung sau:

. Bổ sung các tuyến đường, phố, công trình công cộng còn lại trên địa bàn thành phố đảm bảo 100% các tuyến đường, phố, công trình công cộng được dán, gắn mã QR.

. Chuyển ngữ các thông tin được mã hóa sang tiếng: Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

. Bổ sung các thông tin (chữ viết, hình ảnh) về các địa điểm văn hóa có giá trị; các điểm du lịch, dịch vụ du lịch, thương mại quan trọng thuộc các tuyến đường, phố, công trình công cộng trên qua nhiều thứ tiếng như: Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Tài liệu kèm theo: Kế hoạch số 244/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai gắn mã QR lên biển tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác