Print Thứ Tư, 04/09/2019 11:44

UBND thành phố vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn về việc triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.

Theo đó, để đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 tại Hải Phòng được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số văn bản liên quan đã ban hành của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện kế hoạch. Giao Sở Tài chính, Bưu điện thành phố thực hiện phối hợp với Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết quả của của việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng, trách nhiệm, quyền lợi của người dân, tổ chức trong tham gia thực hiện đo lường sự hài lòng.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ là đầu mối liên lạc trong quá trình triển khai thực hiện công tác điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2019 tại Hải Phòng.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác