Print Thứ Ba, 03/09/2019 17:40

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học, phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện năm 2019, nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin đánh giá về kết quả thực hiện công tác CCHC của các Sở, ngành, quận, huyện nhằm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của thành phố khách quan, thực chất. Việc tổ chức điều tra xã hội học đảm bảo đúng đối tượng, phương pháp, thời gian và phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến gồm đại biểu HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố; lãnh đạo sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND các quận, huyện; các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn thành phố. Số lượng phiếu 524 phiếu sẽ được Sở Nội vụ phát, thu phiếu thông qua Bưu điện.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, tổng hợp thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố khó khăn, vướng mắc để xem xét chỉ đạo giải quyết; thành lập Tổ công tác để tổng hợp kết quả điều tra, báo cáo Hội đồng thẩm định thành phố; các Sở, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC thành phố cử công chức tham gia Tổ công tác, phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện thực hiện, tổng hợp kết quả điều tra.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai điều tra xác định chỉ số CCHC của các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác