Print Thứ Tư, 23/02/2022 17:32 Gốc

Sáng 23/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng và đơn vị liên quan nghe báo cáo việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu của các đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường chủ trì cuộc họp với các ngành theo hình thức trực tuyến.
Đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Công an thành phố.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6/1/2022.

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích, gồm: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Nhấn mạnh, việc khai thác ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường yêu cầu Công an thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai Đề án; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án thành phố. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, căn cứ tình hình thực tế, cần nhận định rõ trước những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Đề án, báo cáo thành phố để chủ động các giải pháp tháo gỡ; bảo đảm các mốc thời gian hoàn thành và các nhiệm vụ trọng tâm chính được xác định trong Đề án. Đảm bảo việc triển khai thực hiện Đề án phải thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và liên thông.

Minh Hảo. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia: Phải đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất và liên thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác