Print Thứ Sáu, 22/11/2019 15:40 Gốc

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Theo đó, nội dung Kế hoạch yêu cầu tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Đề án và những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch đến tất cả học sinh sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố; các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn thành phố. Đồng thời yêu cầu phối hợp đồng bộ có hiệu quả giữa hệ thống giáo dục đào tạo và hệ thống giáo dục nghề nghiệp; giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Uỷ ban nhân dân cấp huyện với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm tăng cường mọi nguồn lực hỗ trợ học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp khởi nghiệp.

Thời gian triển khai Kế hoạch được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 với mục tiêu 100% các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh sinh viên.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-270-KH-UBND.signed (1)

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác