Print Thứ Tư, 11/11/2020 21:00 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế trong tình hình mới, vừa qua UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề; tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động; nâng cao năng lực dự báo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực có tay nghề cao thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, trình độ đào tạo, nhất là những ngành nghề, kỹ năng mới và cập nhật dữ liệu theo định kỳ; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận của xã hội về phát triển giáo dục nghề nghiệp, vị trí, vai trò của nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực có tay nghề cao; rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thành phố quản lý; tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế đa phương, song phương trong giáo dục nghề nghiệp; chú trọng nội dung phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trong các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển ngành, địa phương…

UBND thành phố khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc mở lớp đào tạo tại nơi làm việc để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo khác theo quy định của pháp luật. Tham gia đào tạo, xây dựng danh mục ngành, nghề; tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; chuẩn đầu ra; chương trình đào tạo; định mức kinh tế – kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp; tham gia hội đồng trường, hội đồng quản trị và hội đồng kỹ năng ngành hoặc nghề phù hợp. Tổ chức thi kỹ năng nghề cho người lao động, đánh giá và công nhận kỹ năng nghề, phát triển năng lực nghề nghiệp cho người lao động. Thông tin, báo cáo chính xác, kịp thời về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động theo ngành, nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; chỉ sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề nghiệp hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở một số ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, UBND thành phố yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực có tay nghề cao: Thực hiện rà soát, mở rộng ngành, nghề đào tạo, nhất là ngành, nghề phục vụ phát triển lĩnh vực có thế mạnh, mang tính đột phá của thành phố là các ngành dịch vụ cảng biển, sân bay, du lịch, kinh tế biển, vận tải biển, logistic, tài chính, xuất nhập khẩu…; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực có tay nghề cao; tăng cường xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực có tay nghề cao. Thực hiện đạt mục tiêu Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 9/10/2018 của UBND thành phố về đẩy mạnh hợp tác giữa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2030; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; tăng cường mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế về đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề, đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác