Print Thứ Tư, 07/10/2020 17:33 Gốc

Nhằm tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và vị trí xếp hạng chỉ số PCI của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 02/10/2020 về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (Department and District Competitiveness Index – DDCI) năm 2020.

Theo đó, dự kiến các chỉ số thành phần DDCI năm 2020 bao gồm 09 chỉ số đối với khối Sở, ban, ngành và 10 chỉ số đối với khối địa phương, cụ thể:

(1) Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép;

(2) Tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin;

(3) Tính năng động và hiệu lực của hệ thống Sở, ban, ngành và địa phương;

(4) Chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công;

(5) Chi phí không chính thức;

(6) Cạnh tranh bình đẳng;

(7) Hỗ trợ doanh nghiệp;

(8) Thiết chế pháp lý và hiệu quả thực thi chính sách, văn bản pháp luật;

(9) Vai trò của người đứng đầu Sở, ban, ngành và địa phương;

(10) Chỉ số Tiếp cận đất đai (dành cho khối địa phương).

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số và tiêu chí đánh giá DDCI được lựa chọn tương tự các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại thành phố Hải Phòng. Việc khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; phản ánh khách quan tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Kết quả khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá đầy đủ, khách quan, minh bạch để báo cáo lãnh đạo thành phố; đồng thời là căn cứ để các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố tiếp thu ý kiến góp ý của nhà đầu tư, doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả; tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp từ thành phố đến các quận, huyện. Kết quả khảo sát, điều tra là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 240 KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác