Print Thứ Ba, 24/03/2020 17:15 Gốc

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTr/BTV-BTVDDUCSSB ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng và Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển Việt Nam, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2019÷2024.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào tổ chức triển khai và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế thuỷ sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững biển và hải đảo trên địa bàn thành phố. Vận động ngư dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả và bền vững gắn với nhiệm vụ nâng cao cảnh giác, tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, kịp thời hỗ trợ ngư dân về vật chất, tinh thần để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hoá. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Huy động sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của các chủ tàu cá trong việc đăng ký tàu thuyền, nhân lực và phương tiện cùng tham gia bảo vệ chủ quyền, biên giới biển, đảo của tổ quốc.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu việc triển khai đảm bảo phát huy vai trò, hiệu lực điều hành, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định nguồn lực hợp lý để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 82-KH-UBND

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2019÷2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác